Amaphepha ayifumaneki, zama ukutshintsha iimeko icebo.