meduza, Meduza, Podwodny świat, woda, morze, ocean, mieszkańcy mórz i oceanów