COTE, cat, dog, Friends, friendship, Mono, black and white