ວໍເປເປີບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນ, ພະຍາຍາມເພື່ອການປ່ຽນແປງສະພາບການກັ່ນຕອງຂ້າງເທິງ.