Papur wal heb ei darganfod, yn ceisio newid yr amodau hidlo uchod.